U-8 Prstići

Rang natjecanja: LIGA NS JASTREBARSKO
Trener: Alen Mataušić